Bacúrov

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Bacúrov — obec v okrese Zvolen v Banskobystrickom kraji v severozápadnej časti Pliešovskej kotliny a na úpätí Štiavnických vrchov, 450 m n. m.; 158 obyvateľov (2023). Územie v kotline je odlesnené a poľnohospodársky využívané, v západnej časti v oblasti Štiavnických vrchov zalesnené. Obec je cestami III. triedy spojená so susednými obcami Dubové, Breziny a Ostrá Lúka.

Obec je písomne doložená v roku 1255 ako Villa Bochorou, 1401 Bachur, 1773 Buczor, 1786 Buczur, Batzurowa, 1808 Baczur, Bacurowá, v rokoch 1863 – 88 Bacur, 1892 – 1920 Bacúr, v roku 1927 Bacúrov.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 1. polovici 20. stor. bola v obci rozšírená výroba chrbtových košov.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Šimona a Júdu (16. stor., zbarokizovaný 1790, zvony zo 16. stor.), drevená zvonica z konca 19. stor.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 21. septembra 2023.

Bacúrov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bacurov