Bacúch

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Bacúch — obec v okrese Brezno v Banskobystrickom kraji vo východnej časti Horehronského podolia, severná časť zasahuje na územie Nízkych Tatier, južná časť do Veporských vrchov, 629 m n. m.; 906 obyvateľov (2023). Územím preteká rieka Hron s pravostranným prítokom Bacúšsky potok a viacero menších vodných tokov. Väčšina územia je pokrytá smrekovými lesmi a listnatými lesmi so zastúpením buka, duba, lipy a javora. V Bacúšskej doline sa nachádzajú prírodná rezervácia Bacúšska jelšina (vyhlásená 1967, rozloha 4,3 ha), zriadená na ochranu smrekovo-jelšových porastov na alúviu horného toku Hrona, technicko-kultúrna pamiatka – hrádza zaniknutej vodnej nádrže Bacúšsky tajch (slúžil na zvýšenie prietoku pri spúšťaní dreva) a minerálny prameň Boženy Němcovej. Do katastra zasahuje Národný park Nízke Tatry.

Katastrálnym územím prechádza železničná trať Banská Bystrica – Červená Skala a cesta I. triedy (Šahy – Zvolen – Banská Bystrica – Brezno – Vernár – Poprad – Kežmarok – Tatranská Javorina), na ktorú je zastavaná časť obce napojená cestou III. triedy.

Obec je písomne doložená v roku 1563 ako Bazuch, Batzuch, Watzuch, 1808 Baczuch, 1863 Bazuch, 1882 Bacuch, v rokoch 1888 – 1913 Vacok, v roku 1920 Bacúch.

Obyvatelia sa zaoberali ťažbou železnej rudy a hutníctvom, neskôr prácou v lesoch a na píle, pltníctvom, povozníctvom a tkaním plátna i súkna.

Archeologické nálezy: Ojedinelé nálezy z neskorej kamennej doby.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Jozefa (1863, upravený 1936), zrubové a murované domy so šindľovou strechou (koniec 19. a začiatok 20. stor).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 21. septembra 2023.

Bacúch [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bacuch