Bacovia, George

Text hesla

Bacovia [-ko-], George, vlastným menom G. Vasiliu, 4. 9. 1881 Bacău – 22. 5. 1957 Bukurešť — rumunský básnik. Výrazný predstaviteľ rumunskej modernej poézie. Formoval sa v atmosfére európskej literárnej dekadencie, ktorej nálady sú príznačné najmä pre zbierku Olovo (Plumb, 1916) a ktorej stopy nesú i ďalšie zbierky: Žlté iskry (Scîntei galbene, 1926), S vami (Cu voi, 1930), V podstate komédie (Comedii în fond, 1936). Funkčná farebnosť a zvukomalebnosť jeho veršov sugestívne zdôrazňujú zmyslové vnímanie.

Zverejnené v auguste 1999.

Bacovia, George [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bacovia-george