background music

Text hesla

background music [bekgraund mjúzik; angl.] —

1. nerušiaca hudobná kulisa vytvorená zo špeciálne vybraných nahrávok inštrumentálnej hudby, nevyžadujúca poslucháčske sústredenie; hudba v úzadí. V priemyselných prevádzkach sa využíva na zníženie únavy počas osemhodinového pracovného cyklu, v kaviarňach a reštauráciách na vytvorenie zvukovej clony;

2. v džezovej hudbe sprievod vokálneho alebo inštrumentálneho sóla hraný orchestrálnymi hlasmi alebo rytmickou skupinou.

Text hesla

background music [bekgraund mjúzik; angl.] —

1. nerušiaca hudobná kulisa vytvorená zo špeciálne vybraných nahrávok inštrumentálnej hudby, nevyžadujúca poslucháčske sústredenie; hudba v úzadí. V priemyselných prevádzkach sa využíva na zníženie únavy počas osemhodinového pracovného cyklu, v kaviarňach a reštauráciách na vytvorenie zvukovej clony;

2. v džezovej hudbe sprievod vokálneho alebo inštrumentálneho sóla hraný orchestrálnymi hlasmi alebo rytmickou skupinou.

Zverejnené v auguste 1999.

Background music [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/background-music