background

Text hesla

background [bekgraund; angl.] — rytmický, resp. melodický alebo harmonický sprievod inštrumentálneho alebo vokálneho sóla v džezovej a modernej tanečnej hudbe. Typickým príkladom je riffová technika (→ riff) uplatňovaná jednotlivými nástrojovými sekciami v orchestri C. Basieho.

Text hesla

background [bekgraund; angl.] — rytmický, resp. melodický alebo harmonický sprievod inštrumentálneho alebo vokálneho sóla v džezovej a modernej tanečnej hudbe. Typickým príkladom je riffová technika (→ riff) uplatňovaná jednotlivými nástrojovými sekciami v orchestri C. Basieho.

Zverejnené v auguste 1999.

Background [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/background