bacitracín

Text hesla

bacitracín [lat.] — antibiotikum produkované bakteriálnym druhom Bacillus licheniformis, prípadne Bacillus subtilis. Molekulu tvorí cyklický polypeptid s bočným reťazcom, ktorého účinnosť závisí od prítomnosti dvojmocného kovového iónu. Na bacitracín sú citlivé mnohé grampozitívne baktérie. Antibiotikum interferuje so syntézou ich bunkovej steny – inhibuje syntézu peptidoglykánu, základnej štruktúrnej zložky bunkovej steny baktérií v reakcii vyžadujúcej spoluúčasť tých zložiek cytoplazmatickej membrány, ktoré sa podieľajú na syntéze bunkovej steny.

Zverejnené v auguste 1999.

Bacitracín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bacitracin