bacilofóbia

Text hesla

bacilofóbia [lat. + gr.], bacillophobia — vtieravá obava pred mikróbmi, obava pred nákazou. Môže byť kultúrne ovplyvnená. Vyskytli sa obdobia tuberkulofóbie, v súčasnosti je častejšia fóbia pred infekciou HIV. Pri pravej bacilofóbii je obava bezdôvodná.

Zverejnené v auguste 1999.

Bacilofóbia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bacilofobia