Bachtijári

Text hesla

Bachtijári — skupina jazykovo a kultúrne príbuzných kmeňov v juhozáp. Iráne. Spolu asi 1,1 mil. príslušníkov (2016). Jazykovo patria k severozáp. skupine iránskej vetvy indoeurópskej jazykovej rodiny; veriaci sú moslimovia (šíiti). Väčšinou sú usadlí poľnohospodári, časť mužov pracuje v ropnom priemysle. Asi tretina Bachtijárov sú polokočovní pastieri kôz a oviec, postupne však prechádzajú na usadlý spôsob života.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 22. augusta 2016.

Bachtijári [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bachtijari