bachrankovité

Text hesla

bachrankovité, Milichiidae — čeľaď z triedy hmyz (Insecta), rad dvojkrídlovce, podrad muchy (Brachycera). Malý hmyz so zavalitým tmavým, asi 1 – 4,5 mm dlhým telom, ktorý žije napr. na tele bzdôch, chrobákov a múch, na hubách i v hniezdach mravcov, včiel a vtákov, larvy napr. v práchnivejúcich dutých stromoch a vo výkaloch. Patrí sem asi 50 druhov z celého sveta.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. februára 2018.

Bachrankovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bachrankovite