bachranka

Text hesla

bachranka, Milichia — rod z triedy hmyz (Insecta), rad dvojkrídlovce (Diptera), podrad muchy (Brachycera), čeľaď bachrankovité. Má široké zavalité čierne telo a krídla s nápadným bazálnym zárezom.

Patria sem napr. teplomilný, 3 – 4 mm dlhý druh Milichia speciosa (samčekovia majú nápadné striebristé bruško, samičky len strieborné škvrny na jeho báze) a na hubách a v bútľavých vŕbach žijúci, okolo 2 mm dlhý druh bachranka hríbová (Milichia boletina) so sivým bruškom a žltými nohami a tykadlami.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. februára 2018.

Bachranka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bachranka