bachráčikotvaré

Popis ilustrácie

Bachráčik listnatý

Text hesla

bachráčikotvaré, Diphysciales — rad z oddelenia machorasty (Bryophyta), trieda machy (Muscopsida), podtrieda prútnikovité machy (Bryidae). Malá skupina drobných pozemných púčikovitých machov s jediným rodom bachráčik (Diphyscium). Druh bachráčik listnatý (Diphyscium foliosum) má husto palistnatú pabyľku, dvojaké, nápadne rozdielne palístky a veľkú vajcovito-kužeľovitú výtrusnicu. Rastie na uľahnutej humóznej pôde bučín a na stenách lesných úvozov.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. februára 2018.

Bachráčikotvaré [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bachracikotvare