Bachleda, Stanislav

Text hesla

Bachleda, Stanislav, 10. 8.1943 Lučivná, okres Poprad — slovenský muzikológ, hudobný kritik a publicista. R. 1967 – 68 redaktor rozhlasu, 1968 – 75 denníka Smena, 1975 – 81 pracovník Mestského domu kultúry a osvety v Bratislave, od 1981 tajomník Zväzu slovenských skladateľov, 1990 Slovenskej hudobnej únie, 1992 – 96 redaktor denníka Národná obroda, majiteľ agentúry ABA. Publikuje v oblasti populárnej, džezovej i vážnej hudby.

Text hesla

Bachleda, Stanislav, 10. 8.1943 Lučivná, okres Poprad — slovenský muzikológ, hudobný kritik a publicista. R. 1967 – 68 redaktor rozhlasu, 1968 – 75 denníka Smena, 1975 – 81 pracovník Mestského domu kultúry a osvety v Bratislave, od 1981 tajomník Zväzu slovenských skladateľov, 1990 Slovenskej hudobnej únie, 1992 – 96 redaktor denníka Národná obroda, majiteľ agentúry ABA. Publikuje v oblasti populárnej, džezovej i vážnej hudby.

Zverejnené v auguste 1999.

Bachleda, Stanislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bachleda-stanislav