Báča, Jaromír

Text hesla

Báča, Jaromír, 10. 2. 1928 Rohozná, okres Svitavy, ČR – 10. 4. 1999 — český ekonóm. Od 1952 pôsobil na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, 1967 – 71 a 1991 – 94 vedúci katedry účtovníctva; 1990 profesor; externý spolupracovník Ekonomickej univerzity v Bratislave. Šéfredaktor časopisu Účetnictví, 1969 – 72 predseda, od 1992 viceprezident Svazu účetních. Oblasťou jeho odborného záujmu bolo finančné účtovníctvo, vnútropodnikové účtovníctvo, bilančné teórie a konsolidácia účtovnej závierky. Hlavné diela: Účetnictví v průmyslovém podniku (vedúci autor, 1981), Kontrola nákladov a kalkulácie v priemysle (spoluautor, 1992), Účetnictví II (1997), autor vybraných častí zborníka Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa (1998).

Text hesla

Báča, Jaromír, 10. 2. 1928 Rohozná, okres Svitavy, ČR – 10. 4. 1999 — český ekonóm. Od 1952 pôsobil na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, 1967 – 71 a 1991 – 94 vedúci katedry účtovníctva; 1990 profesor; externý spolupracovník Ekonomickej univerzity v Bratislave. Šéfredaktor časopisu Účetnictví, 1969 – 72 predseda, od 1992 viceprezident Svazu účetních. Oblasťou jeho odborného záujmu bolo finančné účtovníctvo, vnútropodnikové účtovníctvo, bilančné teórie a konsolidácia účtovnej závierky. Hlavné diela: Účetnictví v průmyslovém podniku (vedúci autor, 1981), Kontrola nákladov a kalkulácie v priemysle (spoluautor, 1992), Účetnictví II (1997), autor vybraných častí zborníka Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa (1998).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. decembra 2017.

Báča, Jaromír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baca-jaromir