baby-bonds

Text hesla

baby-bonds [bejbi; angl.] — v USA rozšírené dlhopisy s veľmi nízkymi nominálnymi hodnotami, často len 1 dolár, maximálne 5 000 dolárov. V súčasnosti ich vydávajú najmä obce, kraje a štáty na financovanie drahých projektov infraštruktúry a kapitálových výdavkov. Tieto komunálne dlhopisy oslobodené od dane sú vo všeobecnosti štruktúrované ako dlhopisy s nulovým kupónom so splatnosťou od 8 do 15 rokov. Názov sa môže vzťahovať aj na sériu drobných denominovaných dlhopisov s nominálnou hodnotou 75 – 1 000 USD, ktoré vydala vláda USA 1935 – 41. Tieto dlhopisy (oslobodené od dane) boli predané za 75 % nominálnej hodnoty a mali splatnosť 10 rokov.

Text hesla

baby-bonds [bejbi; angl.] — v USA rozšírené dlhopisy s veľmi nízkymi nominálnymi hodnotami, často len 1 dolár, maximálne 5 000 dolárov. V súčasnosti ich vydávajú najmä obce, kraje a štáty na financovanie drahých projektov infraštruktúry a kapitálových výdavkov. Tieto komunálne dlhopisy oslobodené od dane sú vo všeobecnosti štruktúrované ako dlhopisy s nulovým kupónom so splatnosťou od 8 do 15 rokov. Názov sa môže vzťahovať aj na sériu drobných denominovaných dlhopisov s nominálnou hodnotou 75 – 1 000 USD, ktoré vydala vláda USA 1935 – 41. Tieto dlhopisy (oslobodené od dane) boli predané za 75 % nominálnej hodnoty a mali splatnosť 10 rokov.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 18. júna 2016.

Baby-bonds [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baby-bonds