Babuyanské ostrovy

Text hesla

Babuyanské ostrovy, angl. Babuyan Islands — dvadsaťštyri sopečno-koralových ostrovov v najsevernejšej časti Filipín v provincii Cagayan; 620 km2, okolo 16-tis. obyvateľov. Najväčšie ostrovy: Calayan, Babuyan, Camiguin. Pestovanie ryže; chov dobytka, ošípaných a kôz; rybolov; ťažba dreva. V najväčšom meste Calayan prístav s pravidelným spojením s ostrovom Luzon.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. januára 2017.

Babuyanské ostrovy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babuyanske-ostrovy