Bábkové divadlo Žilina

Text hesla

Bábkové divadlo Žilina — prvé slovenské profesionálne bábkové divadlo. Vzniklo 1950 z ochotníckej scény v Žiline. K jeho umeleckej profesionalizácii prispel režisér a dramaturg V. Predmerský, ktorý sa od 1961 s dramaturgom Jaroslavom Pivkom (*1929, †2008), ako aj s externými režisérmi a výtvarníkmi zameriaval na javiskovú syntézu divadla masiek a hereckého i bábkového prejavu. Na nové inscenačné postupy nadviazal režisér Ján Hižnay (*1943, †2004), neskôr Milan Tomášek (*1927, †2013) a K. Brožek, ktorí v spolupráci s dramaturgom J. Mokošom a výtvarníčkou H. Cigánovou obohatili jeho tvorivý obraz, využívajúc postupy obradového divadla. Od 1994 režisér Anton Šulík ml. (*1964) s dramaturgom Nikitom Slovákom (*1968) nastúpili etapu hľadania výrazových prostriedkov súboru smerujúcich však k činohernému prejavu.

V súčasnosti je Bábkové divadlo Žilina bábkovým divadlom s mladým profesionálnym súborom, spolupracuje s výraznými režisérskymi osobnosťami bábkového divadla (Katarína Aulitisová, Peter Palik, E. Farkašová). Je dynamickým telesom preferujúcim súčasné bábkové divadlo pre deti a mládež, ktoré využíva súčasné divadelné postupy. Súčasný súbor sa formoval pod vedením Bibiány Tarasovičovej, Jany Eliášovej a Petra Tabačka. Divadlo organizuje autorskú súťaž Artur a festival Bábková Žilina.

Zverejnené v auguste 1999.

Bábkové divadlo Žilina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babkove-divadlo-zilina