Bábkové divadlo na Rázcestí

Text hesla

Bábkové divadlo na Rázcestí — profesionálny súbor v Banskej Bystrici. Vznikol 1960 z ochotníckej scény, do 1990 pod názvom Krajské bábkové divadlo. R. 1960 – 67 ho viedol režisér Milan Tomášek (*1927, †2013), do 1980 dramaturg J. Mokoš. S interným režisérom a dramatikom Pavlom Uhrom (*1948), s českým výtvarníkom Karlom Hejcmanom (*1935, †2017) a s externými režisérmi (K. Brožek, Ľ. Vajdička, C. Turba) vytvárali nekonvenčné bábkové inscenácie. Dramaturgička I. Škripková spolu s režisérom Mariánom Peckom (*1958), so scénografom J. Zavarským a s výtvarníčkou E. Farkašovou vyprofilovali v 80. a 90. rokoch 20. stor. autorské divadlo s kontaktnými predstaveniami pre deti a s náročnými témami pre dospelých. V súčasnosti divadlo pokračuje v trende uvádzania závažných spoločenských tém. Svojou poetikou uprednostňuje herca, preferuje divadlo s bábkami odlišné od klasických postupov.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. apríla 2021.

Bábkové divadlo na Rázcestí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babkove-divadlo-na-razcesti