Bábkové divadlo Košice

Text hesla

Bábkové divadlo Košice — profesionálny bábkový súbor. Vznikol 1959 z ochotníckej činnosti. Do 1968 boli jeho inscenácie spojené prevažne s menami hosťujúcich režisérov. Výrazným jednotiacim činiteľom jeho tvorby sa stal výtvarný prejav J. Pogorielovej. Pôsobením domáceho režiséra Bedřicha Svatoňa (*1922, †2009) v spolupráci s hudobným skladateľom A. Brezovským sa súbor orientoval na hudobné bábkové inscenácie. Ďalší jeho vývin ovplyvnili inscenácie viacerých hosťujúcich režisérov: K. Brožeka, Markéty Schartovej (*1934, †2014) a i. V 2. polovici 80. rokov 20. stor. ovplyvnil poetiku Bábkového divadla Košice domáci autor, dramaturg a režisér J. Uličiansky, ktorý zaviedol do dramaturgie divadla modernú rozprávku; spolupracoval s výtvarnými osobnosťami E. Farkašovou a Petrom Čisárikom (*1958). Tvorivý bábkarský rukopis divadla formoval v 2. polovici 80. rokov 20. stor. aj domáci režisér a bábkoherec Karol Fischer (*1956). R. 1995 vznikla na pôde divadla experimentálna scéna Jorik hľadajúca nové divadelné postupy.

Popis ilustrácie

Bábky z inscenácie Materina dúška,1976, výtvarníčka Jana Pogorielová, Bábkové divadlo v Košiciach, Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea, hrad Modrý kameň

Zverejnené v auguste 1999.

Bábkové divadlo Košice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babkove-divadlo-kosice