Babinec

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Babinec — obec v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, 419 m n. m.; 65 obyvateľov (2023). Stredná a južná časť územia je odlesnená, severná časť zalesnená (najmä dubovo-bukovými lesmi).

Babinec je cestou III. triedy spojený so susednými obcami Kyjatice a Kraskovo.

Obec je písomne doložená v roku 1407 ako Babalwska, 1413 Babaluchka, 1427 Babafalva, 1773 Babaluska, Babincz, 1786 Babalucschka, Babinz, 1808 Babaluska, Babiněc, v rokoch 1863 – 1902 Babaluska, 1907 – 1913 Babarét, v roku 1920 Babinec, v rokoch 1927 – 73 Babínec, v roku 1973 Babinec.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: dve žiarové pohrebiská kyjatickej kultúry, depot bronzových predmetov z neskorej bronzovej doby.

Stavebné pamiatky: klasicistický evanjelický kostol a zvonica z konca 18. stor.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 21. septembra 2023.

Babinec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babinec