Babindol

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Babindol — obec v okrese Nitra v Nitrianskom kraji v centre Žitavskej pahorkatiny, 205 m n. m.; 777 obyvateľov (2023). Územie je budované mladotreťohornými ílmi a pieskami, má pahorkatinný reliéf, je odlesnené a intenzívne poľnohospodársky využívané.

Cestami III. triedy má obec napojenie na cestu I. triedy Holíč – Hronská Breznica a spojenie so susednou obcou Klasov. 

Obec je písomne doložená v roku 1271 ako Bybyndal, 1339 Babundal, 1773 Babindall, v rokoch 1786, 1808 Babindal, 1863 – 73 Babindál, v roku 1877 Bábindál, 1882 Babindál, v rokoch 1888 – 95 Babindal, 1898 – 1907 Bábindal, v roku 1913 Babindál, v rokoch 1920 – 75, 1996 Babindol.

V rokoch 1976 – 96 bola pričlenená k obci Klasov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Imricha (1909).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 21. septembra 2023.

Babindol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babindol