Babiná

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Babiná — obec v okrese Zvolen v Banskobystrickom kraji v juhozápadnej časti Pliešovskej kotliny a na východnom úpätí Štiavnických vrchov, 415 m n. m.; 530 obyvateľov (2023).

Obcou prechádza cesta III. triedy napájajúca sa na cestu I. triedy (Šahy – Zvolen – Banská Bystrica – Brezno – Vernár – Poprad – Kežmarok – Tatranská Javorina).

Obec je písomne doložená v roku 1254 ako Babusceky, 1270 Babasceky, 1351 Babazeky, 1773 Babina, 1786 Babina, Babasék, 1808 Bábaszék, Babina, 1863 Babaszék, v rokoch 1873 – 1913 Bábaszék, v roku 1920 Babiná.

V roku 1254 dostala mestské výsady ako banské mesto, neskôr bola poľnohospodárskou obcou; obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka.

Archeologické nálezy: nálezy z neskorej bronzovej doby.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Matúša (pôvodne románsky z 50. rokov 13. stor., upravený 1754 a 1771, gotický zvon z 1358), murovaný ľudový dom z 19. stor., evanjelický a. v. kostol (1939).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. septembra 2023.

Babiná [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babina-0