Babie

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Poloha obce

Text hesla

Babie — obec v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji v južnej časti Nízkych Beskýd, 215 m n. m.; 235 obyvateľov (2023).

V obci sa začína cesta III. triedy spájajúca Babie s obcou Vlača.

Obec je písomne doložená v rokoch 1332 – 35 ako Babapateca, Babapataka, v roku 1773 Bábafalva, Babafalu, Babje, 1786 Babafalva, Babíč, 1808 Bábafalva, Babjé, v rokoch 1863 – 1902 Bábafalu, 1907 – 13 Bábafalva, v roku 1920 Babie.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pálením vápna, výrobou kolomaže a spracovaním kože a kožušín.

Archeologické nálezy: depot z mladšej bronzovej doby.

Stavebné pamiatky: ranogotický evanjelický a. v. kostol (1332 – 35), zrubové a hlinené domy so slamenou strechou (19. stor.), rímskokatolícky Kostol všetkých svätých (1995 – 97).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. septembra 2023.

Babie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babie