babenberské dedičstvo

Text hesla

babenberské dedičstvo — územie Rakúska a Štajerska, o ktoré po vymretí Babenbergovcov po meči (1246) viedli vojenský spor najmä českí Přemyslovci a uhorskí Arpádovci. R. 1254 mierom sprostredkovaným pápežom pripadlo Rakúsko Přemyslovi Otakarovi II. a Štajersko Belovi IV. Boje o babenberské dedičstvo však pokračovali, až sa Belov syn Štefan V. musel Bratislavským mierom uzavretým s Přemyslom Otakarom II. (júl 1271) nároku na Štajersko vzdať.

Zverejnené v auguste 1999.

Babenberské dedičstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babenberske-dedicstvo