Babčan, Stanislav

Text hesla

Babčan, Stanislav, 23. 8. 1946 Solčany, okres Topoľčany — slovenský architekt. Pracovník Stavoprojektu Nitra a Agrokomplexu –výstavníctvo Nitra. R. 1991 – 93 a 2008 – 11 hlavný architekt mesta Nitra. Dielo: Pavilón Agrokomplexu (Nitra, 1979), Západoslovenská koliba AX (Nitra, 1993), Kaplnka sv. Gorazda (Močenok, 1994) a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 2. septembra 2018.

Babčan, Stanislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babcan-stanislav