Bâ, Amadou Hampâté

Text hesla

, Amadou Hampâté, 1900 al. 1901 Bandiagara – 15. 3. 1991 Abidžan, Pobrežie Slonoviny — malijský spisovateľ, historik a etnograf píšuci po francúzsky. Znalec a propagátor tradičnej africkej ľudovej slovesnosti. Spoluautor objavnej monografie Fulbská ríša v Masine (L’Empire peul du Macina, 1955). V dielach Koumen, iniciačný text fulbských pastierov (Koumen, texte initiatique des pasteurs peuls, 1961) a Kaïdara, fulbský iniciačný text (Kaïdara, récit initiatique peul, 1969) spracoval tajné mytologické učenie fulbských pastierov. Autor diel Aspekty africkej civilizácie: osobnosť, kultúra, náboženstvo (Aspects de la civilisation africaine: personne, culture, religion, 1972) o afrických tradíciách, kultúre a náboženstve a Trblietanie veľkej hviezdy po obradnom kúpeli: fulbské iniciačné texty (L'éclat de la grande étoile suivi du Bain rituel: récits initiatiques peuls, 1974) o africkom orálnom umení, románu Wangrinov podivuhodný osud alebo triky afrického tlmočníka (L’Étrange destin de Wangrin ou Les roueries d'un interprète africain, 1973; čes. 1979) a knihy o svojom moslimskom učiteľovi Život a učenie Tierna Bokara, mudrca z Bandiagary (Vie et enseignement de Tierno Bokar, le sage de Bandiagara, 1957). R. 1974 získal za román Wangrinov podivuhodný osud alebo triky afrického tlmočníka a 1991 za memoáre Amkoullel, fulbské dieťa (Amkoullel, l'enfant peul, 1. diel, 1991; 2. diel Áno, veliteľ!, Oui mon commandant!, vyšiel 1994) Veľkú literárnu cenu čiernej Afriky (Grand prix littéraire d’Afrique noire).

Zverejnené v auguste 1999.

Bâ, Amadou Hampâté [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ba-amadou-hampate