azoospermia

Text hesla

azoospermia [gr.], azoospermia — neprítomnosť spermií v ejakuláte. Môže byť jednou z príčin neplodnosti muža. Súvisí s obštrukciou, vrodeným nevyvinutím semenovodu alebo s primárnou poruchou semenníkov. Prítomnosť fruktózy, ktorá sa normálne vylučuje v semenných mechúrikoch, indikuje priechodnosť vystrekovacej trubice. Rozlišujú sa exkrečná azoospermia, pri ktorej sa spermie v semenníkoch tvoria normálne, ale nemôžu sa dostať pre prekážku vo vývodných cestách do ejakulátu, a sekrečná azoospermia, pri ktorej sa v semenníkoch netvoria spermie (zisťuje sa pomocou biopsie semenníkov).

Zverejnené v auguste 1999.

Azoospermia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/azoospermia