Avianus

Text hesla

Avianus, genitív Aviana, okolo 400 — posledný rímsky bájkar. Zveršoval parafrázy ezopovských bájok podľa Babria; mal vplyv na stredoveké zbierky bájok.

Zverejnené v auguste 1999.

Avianus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/avianus