autorské majetkové právo

Text hesla

autorské majetkové právo — ekonomická zložka obsahu subjektívneho autorského práva zahŕňajúca právo autora nakladať s jeho autorským dielom; v rámci zmluvnej autonómie mu umožňuje dohodnúť si odmenu za použitie jeho diela; → autorské osobnostné právo.

Zverejnené v auguste 1999.

Autorské majetkové právo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/autorske-majetkove-pravo