autopólo

Text hesla

autopólo [gr. + ind. > angl.], automobilové pólo — bránková pološportová hra usporadúvaná ako atrakcia pre obecenstvo. Hráči riadia automobil jednou rukou, v druhej majú dlhú palicu (tyč) na poháňanie väčšej dutej lopty.

Zverejnené v auguste 1999.

Autopólo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/autopolo