automatizovaný návrh číslicového zariadenia

Text hesla

automatizovaný návrh číslicového zariadeniainform. proces prechodu zo špecifikácie číslicového zariadenia na jeho štruktúrnu implementáciu, ktorá v prostredí určených realizačných technológií spĺňa dané požiadavky na zložitosť, výkonnosť, cenu a i. parametre, pričom realizácia návrhu sa robí s použitím systematických metód a automatizačných prostriedkov (počítačov, programov). Používajú sa kremíkové kompilátory a počítačmi podporované návrhové systémy (→ projektovanie pomocou počítača). Ich súčasťou sú nástroje na editovanie zápisov správania (formálne jazyky – HDL, schémy, výrazy ap.), na verifikáciu (simulátory) a na automatIcké generovanie testov, príp. pre potreby rozhodovania (→ expertný systém).

Zverejnené v auguste 1999.

Automatizovaný návrh číslicového zariadenia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/automatizovany-navrh-cislicoveho-zariadenia