automatizovaný návrh

Text hesla

automatizovaný návrhinform. metóda navrhovania pomocou počítača. Na rozdiel od počítačom podporovaného navrhovania (→ CAD), kde ide viac o mechanizáciu niektorých činností (napr. kreslenia, kontroly návrhových pravidiel pri konkrétnej triede navrhovaných objektov), v automatizovanom návrhu robí počítač niektoré úlohy úplne automaticky, napr. návrh rozloženia a prepojenia elektronických súčiastok vo funkčných moduloch (tranzistorov, odporov a kondenzátorov na doske plošného spoja) alebo prvkov integrovaných mikroelektronických obvodov (čipov). Predpokladom na automatizovanie úlohy návrhu je existencia algoritmov konkrétnych úloh, vstupných údajov pre navrhovanú úlohu (napr. zoznam elektronických súčiastok, ich vstupné a výstupné signály a zoznam prepojení), ako aj knižníc štandardných prvkov, z ktorých sa skladá navrhovaný objekt.

Automatizovanie návrhu sa najviac rozvíjalo v elektronike, najmä pri aplikáciách vo výpočtovej technike, pretože existovali algoritmy riešenia úloh, k dispozícii boli dostatočne výkonné počítače (skôr ako v iných odboroch, pretože návrhári a výrobcovia počítačov boli ich prvými a najkvalifikovanejšími používateľmi) a návrh takých komplikovaných systémov, ako sú veľkoplošné integrované obvody, nie je bez takejto metódy prakticky zvládnuteľný.

Text hesla

automatizovaný návrhinform. metóda navrhovania pomocou počítača. Na rozdiel od počítačom podporovaného navrhovania (→ CAD), kde ide viac o mechanizáciu niektorých činností (napr. kreslenia, kontroly návrhových pravidiel pri konkrétnej triede navrhovaných objektov), v automatizovanom návrhu robí počítač niektoré úlohy úplne automaticky, napr. návrh rozloženia a prepojenia elektronických súčiastok vo funkčných moduloch (tranzistorov, odporov a kondenzátorov na doske plošného spoja) alebo prvkov integrovaných mikroelektronických obvodov (čipov). Predpokladom na automatizovanie úlohy návrhu je existencia algoritmov konkrétnych úloh, vstupných údajov pre navrhovanú úlohu (napr. zoznam elektronických súčiastok, ich vstupné a výstupné signály a zoznam prepojení), ako aj knižníc štandardných prvkov, z ktorých sa skladá navrhovaný objekt.

Automatizovanie návrhu sa najviac rozvíjalo v elektronike, najmä pri aplikáciách vo výpočtovej technike, pretože existovali algoritmy riešenia úloh, k dispozícii boli dostatočne výkonné počítače (skôr ako v iných odboroch, pretože návrhári a výrobcovia počítačov boli ich prvými a najkvalifikovanejšími používateľmi) a návrh takých komplikovaných systémov, ako sú veľkoplošné integrované obvody, nie je bez takejto metódy prakticky zvládnuteľný.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Automatizovaný návrh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/automatizovany-navrh