automatická medziplanetárna stanica

Text hesla

automatická medziplanetárna stanica

1. umelé kozmické teleso s automatizovaným alebo poloautomatizovaným systémom funkcií určené na kozmické lety v medziplanetárnom priestore. V súčasnosti (2017) takýmito aktívnymi telesami nachádzajúcimi sa veľmi ďaleko od Zeme sú kozmické sondy Voyager 1 a 2 (viac ako 100 AU) a New Horizons (okolo 42 AU);

2. kozmická sonda, ktorá smeruje k nejakému kozmickému cieľu, napr. k Mesiacu (Luna), k planéte slnečnej sústavy (Venera, Mars, Galileo, Voyager), ku kométe (Giotto, Stardust, Vega), k trpasličej planéte (Dawn, New Horizons) alebo k Slnku (Helios, Parker Solar Probe). Počas letu skúma kozmický priestor, v ktorom sa pohybuje, po prílete k cieľu môže v závislosti od úloh misie okolo cieľa obiehať a skúmať jeho vlastnosti, časť vedeckej aparatúry môže dopraviť na jeho povrch alebo môže na ňom pristáť a priamo ho skúmať.

Text hesla

automatická medziplanetárna stanica

1. umelé kozmické teleso s automatizovaným alebo poloautomatizovaným systémom funkcií určené na kozmické lety v medziplanetárnom priestore. V súčasnosti (2017) takýmito aktívnymi telesami nachádzajúcimi sa veľmi ďaleko od Zeme sú kozmické sondy Voyager 1 a 2 (viac ako 100 AU) a New Horizons (okolo 42 AU);

2. kozmická sonda, ktorá smeruje k nejakému kozmickému cieľu, napr. k Mesiacu (Luna), k planéte slnečnej sústavy (Venera, Mars, Galileo, Voyager), ku kométe (Giotto, Stardust, Vega), k trpasličej planéte (Dawn, New Horizons) alebo k Slnku (Helios, Parker Solar Probe). Počas letu skúma kozmický priestor, v ktorom sa pohybuje, po prílete k cieľu môže v závislosti od úloh misie okolo cieľa obiehať a skúmať jeho vlastnosti, časť vedeckej aparatúry môže dopraviť na jeho povrch alebo môže na ňom pristáť a priamo ho skúmať.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 18. júna 2016.

citácia

Automatická medziplanetárna stanica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/automaticka-medziplanetarna-stanica