autoklávovaný betón

Text hesla

autoklávovaný betón — betón, ktorého tuhnutie a tvrdnutie sa urýchľujú parením za zvýšeného tlaku a teploty v špeciálnych tlakových nádobách – autoklávoch. Autoklávovaný betón tak oveľa rýchlejšie dosiahne konečnú pevnosť. Má menší sklon k zmrašťovaniu, zvýšenú odolnosť proti mrazu a síranovým vodám. Používa sa pri prefabrikácii dielcov a tvaroviek.

Text hesla

autoklávovaný betón — betón, ktorého tuhnutie a tvrdnutie sa urýchľujú parením za zvýšeného tlaku a teploty v špeciálnych tlakových nádobách – autoklávoch. Autoklávovaný betón tak oveľa rýchlejšie dosiahne konečnú pevnosť. Má menší sklon k zmrašťovaniu, zvýšenú odolnosť proti mrazu a síranovým vodám. Používa sa pri prefabrikácii dielcov a tvaroviek.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Autoklávovaný betón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/autoklavovany-beton