autodafé

Text hesla

autodafé [lat. > port.] — pôvodne v Španielsku a Portugalsku verejné vyhlásenie rozsudku po bohoslužbe, neskôr jeho verejné a slávnostné vykonanie (najmä trestu upálením za živa, ktoré riadila inkvizícia). Prvé autodafé bolo vykonané 1481 v Seville, posledné 1815 v Mexiku. Prenesene spálenie vôbec (napr. zakázaných kníh).

Text hesla

autodafé [lat. > port.] — pôvodne v Španielsku a Portugalsku verejné vyhlásenie rozsudku po bohoslužbe, neskôr jeho verejné a slávnostné vykonanie (najmä trestu upálením za živa, ktoré riadila inkvizícia). Prvé autodafé bolo vykonané 1481 v Seville, posledné 1815 v Mexiku. Prenesene spálenie vôbec (napr. zakázaných kníh).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Autodafé [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/autodafe