auto-

Text hesla

auto- [gr.] —

1. prvá časť zložených slov s významom vlastný, pôvodný, vzťahujúci sa na seba samého;

2. prvá časť zložených slov s významom motor, automobil alebo automatický.

Text hesla

auto- [gr.] —

1. prvá časť zložených slov s významom vlastný, pôvodný, vzťahujúci sa na seba samého;

2. prvá časť zložených slov s významom motor, automobil alebo automatický.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Auto- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/auto