autentifikácia

Text hesla

autentifikácia [gr.] — overenie, zhodnovernenie, legalizácia.

Text hesla

autentifikácia [gr.] — overenie, zhodnovernenie, legalizácia.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Autentifikácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/autentifikacia