aut

Text hesla

aut [angl.] — zahratie lopty mimo hracej plochy vo futbale, v hádzanej, basketbale ap., v sieťových hrách (volejbal, tenis, stolný tenis ap.); aj dotyk lopty o akúkoľvek prekážku nad ihriskom (strop, osvetľovacie teleso), v pálkových hrách (bejzbal, softbal) vyradenie hráča družstva. Činnosť hráčov po aute určujú pravidlá jednotlivých športov.

Zverejnené v auguste 1999.

Aut [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aut