austrálsky futbal

Text hesla

austrálsky futbal, austrálske ragby — športová hra, v ktorej sa spájajú prvky futbalu a ragby. Vytvoril ju Tom Wills (*1835, †1880) v polovici 19. stor., prvé pravidlá vyšli 1874. Hrá ju 18 hráčov (pôvodne 40) z každého družstva s oválnou loptou na trávnatom oválnom ihrisku (dlhá os 135 – 185 m, krátka 110 – 155 m). Na koncoch dlhých osí sú bránky, ktoré tvoria dve vyššie vnútorné a dve nižšie vonkajšie žrde. Bránky sú široké 6,4 m. Stredná bránka je hlavná, bočné vedľajšie. Ak prejde lopta strednou bránkou, družstvo získa 6 bodov, ak sa dotkne žrde alebo preletí vonkajšou bránkou, t. j. priestorom medzi žrďami vnútornej a vonkajšej bránky, 1 bod. Stretnutie trvá 80 min. (4 x 20 min.), 18 hráčov je rozostavených v troch skupinách po šiestich (útočníci, záložníci, obrancovia), pričom pri rozohrávaní zápasu musia útočníci a obrancovia stáť vo vyznačenom 50-metrovom polkruhu. Po úvodnom výkope zo stredu ihriska môže hráč chytať loptu rukami, odkopávať ju, prípadne aj prihrávať spodnou prihrávkou, pri jej nesení ju musí aspoň každých 15 m hodiť o zem.

Austrálsky futbal sa vzhľadom na požiadavky na plochu ihriska a počet hráčov nerozšíril mimo miesta svojho vzniku. Najvýznamnejšou hernou činnosťou sú dlhé kopy (okolo 80 m).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 26. októbra 2016.

Austrálsky futbal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/australsky-futbal