Aulis

Text hesla

Aulis, genitív Aulidy — obec na východnom pobreží Grécka v Boiótii oproti mestu Chalkis na ostrove Eubója; okolo 600 obyvateľov. Podľa gréckej báje sa tam zhromaždili Achájci, ktorí pod Agamemnónovým vedením tiahli proti Tróji. Pretože Agamemnón sa previnil voči bohyni Artemide, nepriaznivé vetry zadržiavali achájske lode, až kým Agamemnón neobetoval vlastnú dcéru Ifigéniu.

Dejisko Euripidovej tragédie Ifigénia v Aulide.

Zverejnené v auguste 1999.

Aulis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aulis