audiovizuálny

Text hesla

audiovizuálny [lat.] — sluchový a zrakový; založený na využití zvuku a obrazu.

Text hesla

audiovizuálny [lat.] — sluchový a zrakový; založený na využití zvuku a obrazu.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Audiovizuálny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/audiovizualny