audiencia

Text hesla

audiencia [lat.] — oficiálne prijatie u vysokého politického alebo cirkevného činiteľa.

Text hesla

audiencia [lat.] — oficiálne prijatie u vysokého politického alebo cirkevného činiteľa.

Zverejnené v auguste 1999.

Audiencia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/audiencia