atypický

Text hesla

atypický [gr.] — odkláňajúci sa od pravidla, normy; netypický, nepravidelný.

Text hesla

atypický [gr.] — odkláňajúci sa od pravidla, normy; netypický, nepravidelný.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Atypický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/atypicky