Attalovci

Text hesla

Attalovci — kráľovská dynastia v Pergame založená Filetairom (vládol 283 pred n. l. – 263 pred n. l.). Jeho nástupcami boli Eumenés I., Attalos I. Sótér, Eumenés II., Attalos II. Filadelfos a Attalos III. Filométor.

Text hesla

Attalovci — kráľovská dynastia v Pergame založená Filetairom (vládol 283 pred n. l. – 263 pred n. l.). Jeho nástupcami boli Eumenés I., Attalos I. Sótér, Eumenés II., Attalos II. Filadelfos a Attalos III. Filométor.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Attalovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/attalovci