Atria

Text hesla

Atria — hviezda alfa v súhvezdí Južného trojuholníka na juž. oblohe, u nás neviditeľná. Vzdialenosť Atrie od Zeme je 120 pc. Obor zdanlivej jasnosti 1,9m, absolútnej jasnosti -3,7m, patrí do spektrálneho typu K4 III.

Text hesla

Atria — hviezda alfa v súhvezdí Južného trojuholníka na juž. oblohe, u nás neviditeľná. Vzdialenosť Atrie od Zeme je 120 pc. Obor zdanlivej jasnosti 1,9m, absolútnej jasnosti -3,7m, patrí do spektrálneho typu K4 III.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Atria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/atria