Atrato

Text hesla

Atrato, španielsky Río Atrato — rieka v západnej časti Kolumbie; dĺžka 750 km, rozloha povodia 38 500 km2, priemerný ročný prietok v ústí 4 900 m3/s. Pramení v Západnej Kordillere, tečie širokou dolinou tektonického pôvodu, ústi deltou do zálivu Urabá (súčasť Darienskeho zálivu Karibského mora). Je splavná 400 km od ústia po mesto Quibdó. V povodí rieky sú ťažené ložiská platiny a zlata.

Zverejnené v auguste 1999.

Atrato [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/atrato