atrapa

Text hesla

atrapa [fr.] — napodobnenina;

1. reklam. napodobnenina tovaru alebo exponátu (resp. prázdny obal) určená na reklamné účely vo výklade, v priestoroch predajne, na výstave ap. Využíva sa najmä na nahradenie drahého, nedostupného tovaru, resp. takého, ktorý rýchlo podlieha skaze;

2. poľov. napodobnenina niektorého druhu zveri s cieľom privábiť zver k poľovníkovi čakajúcemu v úkryte. Vyrába sa z dreva alebo z plastov, je primerane zafarbená. Používajú sa atrapy divých kačíc položených na vode, atrapy divých husí a holubov hrivnákov postavených na poli, na atrapy mačky alebo sovy je možné prilákať krkavcovité vtáky a dravce. Mechanické atrapy sa kvôli zatraktívneniu upravujú (napr. poľovník pohybuje atrapou poťahovaním lanka z úkrytu). Používajú sa aj na odplašenie vtáctva škodiaceho vo vinohradoch a v poľných kultúrach (atrapa dravých vtákov), pri výcviku poľovníckych psov a umelom chove zveri, napr. na odoberanie semena jeleňom (atrapa jelenice), pri odchove srnčiat (atrapa srny) ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Atrapa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/atrapa