átman

Text hesla

átman [sanskrit] — v hinduizme individuálna duša alebo duchovná substancia. Pôvodne dych, duša ako sídlo života. Átman nie je vnímateľný ľudskými zmyslami, sídli v ľudskom tele, ale nezúčastňuje sa na žiadnej ľudskej činnosti, je len vnútorným pozorovateľom. Je zároveň Najvyšším duchom, nielen jeho výtvorom. Pretože je to najvyšší duchovný princíp človeka, označuje sa ním aj osobnosť, ľudské ja. Podľa upanišad átman prechádza nekonečným reťazcom prevteľovaní, a ak má splynúť s brahmom, s ktorým je vlastne totožný, musí sa z tohto kolobehu vymaniť a dosiahnuť oslobodenie, mókšu.

Zverejnené v auguste 1999.

Átman [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/atman