Atlas

Text hesla

Atlas (genitív Atlanta, novšie Atlasa) — v gréckej mytológii obor, syn Titana Iapeta a Ókeanovej dcéry Klymeny (gr. Klymené). Spolu s ostatnými Titanmi sa vzbúril proti olympským bohom a po porážke musel za trest niesť na pleciach nebeskú klenbu. Tejto ťarchy sa zbavil len na chvíľu, keď ju namiesto neho držal Herakles, zatiaľ čo mu Atlas priniesol zlaté jablká Hesperidiek. Zmenil sa na skalu, keď mu Perseus ukázal hlavu zabitej Medúzy.

Je po ňom nazvané pohorie Atlas v severnej Afrike, s gréckym genitívom Atlantos súvisia názvy Atlantický oceán, bájny ostrov Atlantída a i.

Text hesla

Atlas (genitív Atlanta, novšie Atlasa) — v gréckej mytológii obor, syn Titana Iapeta a Ókeanovej dcéry Klymeny (gr. Klymené). Spolu s ostatnými Titanmi sa vzbúril proti olympským bohom a po porážke musel za trest niesť na pleciach nebeskú klenbu. Tejto ťarchy sa zbavil len na chvíľu, keď ju namiesto neho držal Herakles, zatiaľ čo mu Atlas priniesol zlaté jablká Hesperidiek. Zmenil sa na skalu, keď mu Perseus ukázal hlavu zabitej Medúzy.

Je po ňom nazvané pohorie Atlas v severnej Afrike, s gréckym genitívom Atlantos súvisia názvy Atlantický oceán, bájny ostrov Atlantída a i.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Atlas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/atlas-1