Atanasov, Georgi

Text hesla

Atanasov, Georgi, 6. 5. 1882 Plovdiv – 17. 11. 1931 Fasano, Taliansko — bulharský skladateľ a dirigent. Študoval kompozíciu v Bukurešti u D. Kiriaca, potom v Pesare u P. Mascagniho, od 1903 vojenský dirigent a inšpektor vojenskej hudby, neskôr dirigent Národnej opery v Sofii. Zakladateľ bulharskej národnej opery (Borislav, 1911; Gergana, 1917; Opustený mlyn, 1922; Kveta, 1924; Kosara, 1926; Alcek, 1930; a i.).

Text hesla

Atanasov, Georgi, 6. 5. 1882 Plovdiv – 17. 11. 1931 Fasano, Taliansko — bulharský skladateľ a dirigent. Študoval kompozíciu v Bukurešti u D. Kiriaca, potom v Pesare u P. Mascagniho, od 1903 vojenský dirigent a inšpektor vojenskej hudby, neskôr dirigent Národnej opery v Sofii. Zakladateľ bulharskej národnej opery (Borislav, 1911; Gergana, 1917; Opustený mlyn, 1922; Kveta, 1924; Kosara, 1926; Alcek, 1930; a i.).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. októbra 2016.

citácia

Atanasov, Georgi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/atanasov-georgi