asyndeton

Text hesla

asyndeton [gr.] — básnická figúra založená na bezspojkovom spájaní slov alebo viet, čím sa zdôrazňuje relatívna samostatnosť jednotlivých zložiek textu. Vynechanie spojok dodáva básnickému prejavu stručnosť, výraznosť, napätie, dynamickosť, prudký spád, zrýchlenie intonácie ap.

Všetko šumí, šuští, sviští, škrípe, hvízda, sipí, vyje.

Všetko dupe, húka, trúbi, búcha, zvoní, hrčí.

Ale všetko reve, cengá, klope, vŕzga, hŕka, trieska.

Významne sa každý vrtí, stúpa, lezie, beží, ženie.

(J. Jesenský: Na ulici)

Text hesla

asyndeton [gr.] — básnická figúra založená na bezspojkovom spájaní slov alebo viet, čím sa zdôrazňuje relatívna samostatnosť jednotlivých zložiek textu. Vynechanie spojok dodáva básnickému prejavu stručnosť, výraznosť, napätie, dynamickosť, prudký spád, zrýchlenie intonácie ap.

Všetko šumí, šuští, sviští, škrípe, hvízda, sipí, vyje.

Všetko dupe, húka, trúbi, búcha, zvoní, hrčí.

Ale všetko reve, cengá, klope, vŕzga, hŕka, trieska.

Významne sa každý vrtí, stúpa, lezie, beží, ženie.

(J. Jesenský: Na ulici)

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Asyndeton [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asyndeton